DIALOG OM HJEMLØSHED PÅ LANDET10. marts 2022

i Maribohallerne
Klokken 10:00 - 15:00

Konference

Der skal sætte fokus på de særlige udfordringer, der er for hjemløse uden for de store byer. Vi oplever desværre, at stadig flere unge ender i hjemløshed, ligesom socialt udsatte, soldaterveteraner og andre, der er uden bolig og ofte bor i skove og parker, er et reelt - men ofte overset - problem på Lolland-Falster og andre steder uden for storbyerne.

Det vil vi gerne synliggøre, og med udgangspunkt i faktuel viden pege på løsningsmuligheder og erfaringer, der kan bidrage til en bedre fremtid for en meget udsat og sårbar gruppe af borgere.

Konferencen retter sig især mod beslutningstagere, der arbejder indenfor området hjemløse og socialt udsatte. F.eks. politikere og ansatte i kommuner, regioner og stat, og personer med interesse for området, pressen, organisationer og foreninger.

Målet er, at deltagerne kommer hjem fra konferencen med ny viden og nye værktøjer, der er praktisk anvendelige.

10. marts 2022

Konferencen holdes torsdag den 10. marts 2022 i Maribo Hallen.

På konferencen vil der være oplæg fra repræsentanter med stor viden på området bl.a. VIVE, en social-sygeplejerske, en ung tidligere hjemløs. Der bliver paneldebat bl.a. om den nye bolig- og hjemløseaftale, der skal skaffe flere billige boliger som en vej ud af hjemløshed. Under konferencen vil der desuden være ”stande” med forskellige aktører, som man vil kunne få en dialog med.

Repræsentanter fra Odense kommune fortæller om deres indsats, der har vist gode resultater, ligesom Social- og Ældreminister Astrid Krag har givet tilsagn om at deltage.

I alt forventer vi en spændende og konstruktiv konference, der kan bringe et vigtigt bidrag til løsning af et stort overset socialt problem.

10:00 Sangkor fra SAND
10:15 Velkomst v/Astrid Krag
10:20 Intentionerne med ny lov om billigere boliger
10:50 Min Rejse
11:10 Hvordan møder man de hjemløse
11:30 Frokost
12:30 Odenses vej til fokus på hjemløse
13:00 VIVE med aktuelt nyt
13:30 Kaffepause
13:50 Paneldebat
14:55 Opsamling/Afslutning
15:00 Tak for i dag

Yderligere oplysninger
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at rette henvendelse til Jan Riis, der er koordinator for planlægningen af konferencen.

Telefon: 40 45 09 74
Mail: Formand@fri-villig.dkTilmelding
Tilmelding kan ske på følgende link:          

TILMELDING